Riešenie detailov

Pozdvihnutie odkvapovej hrany

 • vyrovnanie odkvapovej hrany u nerovných atík
 • jednoduché napojenie odvodnenia do pôvodných strešných vpustí
 • dosiahnutie väčšieho podstrešného priestoru k údržbe
Pozdvihnutie odkvapovej hrany Pozdvihnutie odkvapovej hrany

 

Opláštenie výťahových šácht

 • zastrešenie novou sedlovou strechou a trapézovým plechom
 • opláštenie stenovým trapézovým plechom
Opláštenie výťahových šácht Opláštenie výťahových šácht

 

Kotvenie konštrukcie

 • stojky kotvené do stropných panelov v mieste nosných stien
 • nedochádza k zaťažovaniu pôvodnej strešnej konštrukcie ani atík
Kotvenie konštrukcie Kotvenie konštrukcie

 

Strešná krytina

 • trapézový profil LTP45Dn
 • povrchová úprava Classic lesklý 25μm
 • použitie od sklonu 5,7°
 • paleta 17 farebných odtieňov
 • hrúbka materiálu 0,5 mm
 • široký sortiment príslušenstva
 • vysoká únosnosť
 • spoľahlivý odvod vody
Strešná krytina Strešná krytina

 

Strešná krytina - doplnky

Odvetranie podstrešného priestoru

Strešná krytina - doplnky

odvetrávacie hlavice Lomanco

Strešná krytina - doplnky

hrebenáč s perforovaným plechom

 

Klampiarske prvky – štíty, komíny, k stene, rohy, kúty….

Strešná krytina - doplnky Strešná krytina - doplnky Strešná krytina - doplnky Strešná krytina - doplnky

 

Prestupy strešným plášťom, vyvedenie vzduchotechniky, odvetranie kanalizácie

Strešná krytina - doplnky Strešná krytina - doplnky

 

Snehové zábrany, zábrany proti vypadávaniu ľadu

Strešná krytina - doplnky Strešná krytina - doplnky

Výlezy na strechu, presvetlenie strechy, strešný rebrík

Strešná krytina - doplnky Strešná krytina - doplnky

 

Balkóny a lódžie

Možnosť zastrešenia balkónov novou pultovou strechov

Strešná krytina - doplnky Strešná krytina - doplnky

 

Odkvapový systém

Odvodnenie strechy do pôvodných strešných vpustí v podstrešnom priestore

Odkvapový systém Odkvapový systém

 

Nové vonkajšie zvody po fasáde objektu

Odkvapový systém Odkvapový systém

 

vnútorné vedenie odvodnenia z PVC odpadového potrubia s odvetraním vpuste

Odkvapový systém Odkvapový systém

 

Podstrešný priestor

Možnosť dodatočného zateplenia izoláciou voľne kladenou na strešný plášť
doporučujeme strešný plášť pre položením izolácie nechať preschnúť

Podstrešný priestor