Zastrešenie plochých striech

1.jpg

Ak máte neustále problémy súvisiace nielen so zatekaním vašej plochej strechy, máme pre vás riešenie: LindabRoof - systém ľahkých konštrukcií, ktorý umožňuje vybudovať novú šikmú strechu na vašom paneláku. S novou sedlovou strechou, okrem iného, budova dostane nielen nový vzhľad, ale obyvatelia získajú väčší pocit bezpečia a tepla.

Zastrešenie panelákového bytu - Dolný Kubín

V čom spočíva princíp LindabRoof?

Je to zastrešenie plochých striech vytvorené z ľahkej oceľovej konštrukcie, ktorá je aplikovateľná na akýkoľvek nosný systém a tvar budovy. Súčasťou systému je kvalitná švédska strešná krytina s doplnkami a odkvapový systém.

Špecializovaný montážny partner tento systém nielen dodá a namontuje, ale môže ho podľa potreby doplniť aj bleskozvodom, či vyhrievanými žľabmi. LindabRoof teda predstavuje skutočne komplexné a definitívne riešenie problémov s plochou strechou od jedného dodávateľa.

Systémy ľahkých konštrukcií Lindab používajú tenkostené oceľové profily na zostavenie vlastnej nosnej konštrukcie stavby alebo jej časti a tým dosahujú jej nízke hmotnosti, v kombinácií s krátkou dobou výstavby, priaznivou cenou s vysokými úžitkovými vlastnosťami.

Zastrešenie plochých striech LindabRoof predstavuje bezúdržbový systém, ktorý sa navyše vyznačuje nehorľavosťou. Strešná krytina LindabCoverline je k dispozícii v 17 farebných odtieňoch. Pozitívom je i možnosť dodatočného zateplenia strechy, jednoduchou pokládkou tepelnej izolácie v novovytvorenom podstrešnom priestore. Okrem toho je dôležité vedieť, že súčasťou dodávky je kompletný návrh systému a vypracovanie statických prepočtov pre projektanta ako aj dielenskej dokumentácie pre montážnu firmu. Samozrejmosťou je tiež odborný dohľad nad priebehom samotnej montáže. Projekt pre stavebné povolenie, ktoré je pri aplikácii novej sedlovej strechy potrebné, nie je súčasťou dodávky Lindab. Ten rieši autorizovaný projektant, ktorému poskytneme všetky potrebné podklady a výpočty. V prípade potreby vám ho vieme odporučiť.

Vzhľadom k tomu, že systém bol vyvinutý a otestovaný v drsných švédskych podmienkach ako aj fakt, že koncern Lindab má tradíciu od roku 1959 dovolíme si tvrdiť, že životnosť 50-60 rokov je skutočne reálna.

Výhody tohto riešenia:

  • komplexný systém sedlovej strechy od jedného dodávateľa
  • individuálne navrhnutý systém
  • ľahká oceľová konštrukcia z tenkostenných pozinkovaných profilov
  • zaťaženie objektu cca 15 kg/m2
  • rýchla montáž cca 40 m2/deň
  • nehorľavý strešný systém
  • jednoduchým položením izolačných rohoží na pôvodnú krytinu je možné dodatočne zatepliť stropy nyjvyššieho podlažia
  • montáž zabezpečená certifikovanou montážnou firmou