Skladby stien

skladby-stien.jpg

Porovnanie hrúbky stien pri rovnakých tepelno-izolačných vlastnostiach

hrubky-stien.jpg

Požadované hodnoty U je možné dosiahnuť použitím rôznych stavebných materiálov.

Rozdiel je však v hrúbke obvodových stien. Pri porovnaní klasickej tehly a konštrukčného systému Lindab Construline možno ušetriť na hrúbke steny aj viac ako 20 cm!

Tzn. pri objekte s pôdorysnou plochou 100 m2 sa dá ušetriť až 8 m2, čo je plocha napr. celej kúpeľne.