Mýty a nepravdy

 

Agentúra JPP

„Oceľ je chladná a vytvára tepelné mosty!“

Skutočnosť

Pri Lindab Construline používame tenkostenné profily RY so štrbinami. Práve tie predlžujú dráhu vedenia tepla z vnútorného prostredia do chladného vonkajšieho prostredia. Ste zvedaví, aký je parameter prestupu tepla? Ide o prierezovú plochu profilu, v prípade 1,0 mm ocele to predstavuje 1,7% plochy, ktorú zaberie drevený stĺpik s rozmermi 45x145 mm (v prípade drevostavby).

Výsledok

Štrbinový profil ocele má lepšie hodnoty prestupu tepla ako drevo približne o 5-10%.

mytus-1.jpg

 

mytus-2.jpg

Agentúra JPP

„Profily sú tenké a silnejší vietor dom odfúkne“

Skutočnosť

Tenkostenné oceľové konštrukcie rozkladajú záťaž na každý svoj prvok (profily v stene, strope aj v streche). Zvislé profily majú v stenách rozostup 625 mm, v streche a strope je to 1,2 m. Každý z profilov má tak nízke zaťaženie a môžeme použiť primeranú hrúbku jednotlivých profilov (1 – 1,5 mm; krokvy a stropy do 3 mm). Každá stavba je navrhovaná individuálne s dôrazom na polohu, kde leží. Zvažujeme snehové aj veterné pásmo, skladbu materiálov v stene, strope aj streche. Každý objekt je zavetrovaný – v stenách sú profily tvaru X, stavba má dosky opláštenia stropu. Lindab Construline využíva sadrovláknité dosky Fermacell, ktoré sú zdraviu neškodné a majú vysokú požiarnu odolnosť.

Výsledok

Konštrukcia Lindab je pevná, stabilná a bezpečná!

 

Agentúra JPP

„Montované domy z ocele vytvárajú Faradayovu klietku a rušia mobilný signál.“

Skutočnosť

Podobne ako paneláky, autá alebo železobetónové nemocnice, sú aj montované domy nedokonalou Faradayovou klietkou. Žiadna oficiálna štúdia nepotvrdzuje jej negatívny vplyv na zdravie človeka. Ak by sme naozaj vytvárali Faradayovu klietku, dom by bránil vnikaniu elektromagnetických vĺn a v panelovom dome by nebol žiaden signál. To nie je pravda. V Lindab stavbách sú všetky materiály v stenách, stropoch a streche zdraviu neškodné. Pri stavbe nevyužívame žiaden organický materiál a znižujeme akúkoľvek pravdepodobnosť problémov s vlhkosťou (napr. pleseň).

Výsledok

Domy Lindab Construline sú štandardné domy s vyššoukvalitou zdravia!

mytus-3.jpg

 

mytus-4.jpg

Agentúra JPP

„Železné konštrukcie priťahujú blesky.“

Skutočnosť

Blesky priťahujú najvyššie položené miesta v teréne. Väčšinou stromy, stožiare a vysoké veže. Profily domov Lindab sú ukryté v skladbe stien a strechy. Každá strecha má naprojektovaný bezpečný bleskozvod, ktorý zachytí a odvedie akýkoľvek úder blesku. Je jedno, z akého materiálu je obvodová stena alebo krov.

Výsledok

Montované domy nepriťahujú blesky a sú voči nim odolné tak, ako iné domy!