Systém obytnej nadstavby

Strešné nadstavby Lindab využívajú technológiu vyvinutú v Škandinávii ako výhodnejšiu alternatívu k dreveným konštrukciám. Technológia sa vyznačuje vynikajucími užitkovými parametrami a veľmi rýchlou montážou.

I. Vysoká pevnosť a stabilita

Vysoká pevnosť a stabilita

Základným stavebným prvkom sú ľahké štrbinové tenkostenné oceľové pozinkované profily s vysokou pevnosťou, z ktorých sa zostavujú stenové moduly. Profily majú špeciálny tvar pre minimalizáciu tepelných mostov.

Variabilita

Princíp vytvorenia stenových modulov umožňuje ich najrôznejšie kombinácie a prispôsobenie sa požiadavkám na rozmery, pôdorysné usporiadanie, rozmiestnenie a veľkosť otvorov. Stenový systém z ľahkých oceľových konštrukcií je vhodný nielen pre konštrukcie nadstavieb, ale i rodinných domov či niekoľkopodlažných bytových domov.

Vysoký tepelný odpor stien a možnosť voľby fasád

Modul steny je v celej šírke vyplnený tepelnou izoláciou, čím je možné dosiahnúť s malou hrúbkou steny vysoké tepelné odpory.

Základná skladba steny

  • fasáda
  • vetruodolná stabilizačná vrstva
  • nosná konštrukcia + tepelná izolácia
  • parotesná fólia
  • vnútorný plášť


Príklady skladieb stien šírky 150 mm a použitých fasád.

1.png

trap. plech Lindab
oceľove late KLS
sadrovláknitá doska
izoácia 150 mm
nosný profil RY150
parotesná zábrana
sadrokartón 12,5 mm
 
U = 0,285 W/m2K

2.png

disperzná omietka
doska Cetris
izolácia 150 mm
nosný profil RY150
parotesná zábrana
sadrokartón 12,5 mm

U = 0,292 W/m2K


3.png

minerálna omietka
polystyrén 50 mm
sadrovláknitá doska
izolácia 150 mm
nosný profil RY150
parotesná zábrana
sadrokartón 12,5 m

U = 0,204 W/m2K


4.png

drevené palubky
ocelové late KLS
sadrovláknitá doska
izolácia 150 mm
nosný profil RY150
parotesná zábrana
sadrokartón 12,5 mm

U = 0,277 W/m2K


5.png

prímurovka - Klinker
vzduchová medzera
sadrovláknitá doska
izolácia 150 mm
nosný profil RY150
parotesná zábrana
sadrokartón 12,5 mm

U = 0,277 W/m2K


   

 

Výhodné pre bývanie

Použité materiály sú zdravotne nezávadné, nevylučujú žiadné alergenty, radón ani toxické plyny, v oceľových konštrukciách sa nedrží vlhkosť a nevznikajú pliesne. Možnosť zvoliť si požadovanú skladbu steny umožňuje dosiahnúť požadované tepelnoizolačné a zvukoizolačné vlastnosti obvodových stien, priečok a stropov. Vnútorný povrch stien nechladne.

Ochrana životného prostredia

Všetky oceľové výrobky obsahujú recyklovateľnú oceľ a po použití môžu byť opäť použité alebo recyklované. Profily sú dodávané na mieru. Zo všetkých použitých materiálov vzniká minimálny odpad, proces výstavby je suchý, stavenisko je čistejšie, nie je potrebná ťažká stavebná technika - celá stavba je tak šetrná k životnému prostrediu a obyvateľom v okolí.

konstrukcia.jpg