O systéme Construline

exterior_wall_profile_master.jpgV dnešnej modernej dobe si stavba vyžaduje optimálny spôsob stavby z hľadiska ekonomického, technologického i ekologického. Ekonomické nároky sú vysoké nielen pri stavbe, ale aj pri užívaní objektu. Stavba musí spĺňať niekoľko technických požiadaviek, ku ktorým sa pridáva stále väčší tlak na prírodnú podstatu materiálov a  ich minimálny vplyv na životné prostredie. Technológia musí byť rýchla, jednoduchá a výstavba musí byť možná v akýchkoľvek poveternostných podmienkach.

Technológia montovaných objektov Lindab využíva ľahkú oceľovú nosnú konštrukciu navrhovanú na základe dlhoročných skúseností spoločnosti Lindab s aplikáciou ocele na stavbách v Škandinávií.

Montované konštrukcie s tenkostenným oceľovým skeletom, doplneným o tepelnú izoláciu (minerálna vlna) a fasádne a interiérové dosky, dovoľujú jednoducho a rýchlo postaviť ako rodinný dom, tak aj reprezentatívne sídlo firmy alebo iné priestory.

Oceľ je stavebný materiál, ktorý nesklame. Je odolný proti vlhkosti, nemôžu ho napadnúť pleseň ani hniloba. Nekrúti sa a nevysychá. Nepriaznivé klimatické podmienky, s ktorými sa konštrukcia počas výstavby môže „stretnúť „ nemajú vplyv na je pôvodnú pevnosť a tvar. A aj napriek tomu, že je ľahká má potrebnú pevnosť a stabilitu.

Unikátna a jedinečná škandinávska technológia s inovatívnym konštrukčným systémom Lindab Construline, komplexne doplnená ďalšími značkovými stavebnými materiálmi je garanciou vysokej kvality a trvácnosti.

Systém Lindab Construline je založený na použití tenkostenných oceľových profilov tvoriacich nosnú konštrukciu objektu, doplnenú o minerálnu, parotesnú fóliu a oplášťovacie sádrovláknité dosky pre vytvorenie stavby s požadovanými technickými vlastnosťami.

Každý z použitých materiálov plní svoju dielčiu funkciu, čím dochádza k optimalizácii ich použitia, úžitkových vlastnosti skladieb a následne i celkovej efektívnosti stavby.