Postup výstavby

1.jpg

1. Po realizácií základovej dosky nasleduje príprava montáže obvodových,interiérových stien a krovu.

2.jpg

2. Montáž obvodových stien pred ukotvením. Medzi samotné profily a základovú dosku sa vkladá tesniaci pás PD 145. Základová doska je chránená proti zemnej vlhkosti.

3.jpg

3. Montáž krovu a jeho kotvenie k obvodovým konštrukciám.

4.jpg

4. Pohľad na hotovú konštrukciu RD z tenkostenných profilov Lindab Construline. Konštrukcia je kotvená k základovej doske chemickými kotvami v rozostupe každých 60 cm.

5.jpg

5. Konštrukcia domu pred montážou vonkajšieho opláštenia doskami Fermacell. Súčasne prebieha montáž strešnej krytiny.

6.jpg

6. Montáž vonkajšieho opláštenia doskami Fermacell. V tejto fáze je stavba už vybavená oknami a dvermi.

7.jpg

7. Vkladanie tepelnej izolácie ROCKWOOL Superrock ND 150 mm medzi profily obvodovej steny. Pohľad na obvo- dové štrbinové profily.

8.jpg

8. Pohľad na interiérovú stenu s použitím paropriepustnej fólie Dörken. Vodorovné Z profily, vytvárajú tzv. instalačnú predstenu, ktorá slúži na bezpečné umiestnenie inštalácií.

9.jpg

9. Inštalácia rôznych profesií spolu s výplňou z minerálnej vlny Rockwool Rockmin Plus 50 mm sú umiestnené medzi Z-profilmi, aby sa eliminoval „bodový„ tepelný most skeletu.

10.jpg

10. Nasleduje montáž interiérových sadrovláknitých dosiek Fermacell s TB hranou. Interiér je pripravený na finálne úpravy, maľovanie, podlahy, sanita...

11.jpg

11. Realizácia kontaktného zateplenia Rockwool Frontrock MAX 100 mm. Následne sa aplikuje penetračný náter, sklotextilná mriežka a silikónová omietka.

12.jpg

12. Pohľad z ulice na dokončený bungalov.